ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2008

ಧಾರೆ

ಎಲೆ ನೀರೆ

ಎರೆಯದಿರು

ಸರ್ವವನು ಧಾರೆ...

ನಿನಗಾಗದೆ

ಆತನೊಡನೆ

ಧಾರೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು