ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30, 2009

ಗಂಡನೂ ಫ್ಯಾನೂ

ಗಂಡನೂ ಫ್ಯಾನೂ
ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇನೂ...

ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನುಗಳು
ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ
ಪರಪರ...

ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನುಗಳು
ಗೊತ್ತೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಭುವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು
ತಮ್ಮ ಇರ....

ಪರರ ಪರಪರದಿಂದ
ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ,
echchattukonDaruu
ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗುವ
ಅಸಹಾಯಕರು...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು