ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 10, 2009

ಚುಕ್ಕಿ

ಚಿಕ್ಕಿ ಕರೆಯಿತು -
ಬಾ ಬಾ ಚುಕ್ಕಿ
ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕಿ
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಳಗುವ
ಚಂದದ ಚುಕ್ಕಿ .

ಚುಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ -
ಲೇ ಯಾರೆಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ
ಹೋಗೆಲೇ ಚಿಕ್ಕಿ
ನನಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಬಗೆಬಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ .

ಚಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿತು ಬಿಕ್ಕಿ -
ಸರಿ ಸರಿ ಚುಕ್ಕಿ
ನೀನೆ ಸರಿ ಚುಕ್ಕಿ
ನಿನಗಿದೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
ನಾನದರಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ .

ಆದರೂ ಹೇಳಿ ಬಿಡು
ನಿನ್ನಹಂಕಾರದ ಮೂಲ .
ಯಾವುದದು
ನೀ ತಿನ್ನೋ ಅಕ್ಕಿ !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು