ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 9, 2009

ನವ ಯುವ ಜನಾಂಗ

ಯೌವ್ವನ ತರಲಿ
ನವ ನವ
ಕನಸುಗಳ ಯಾನ

ಆದರೆ ಕೆಸರೊಳಗೆ
ಕಾಲೂರದಂತೆ
ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ ಮನ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು