ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 9, 2009

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಅದಕಿರಲಿ
ನವ ನವೀನ ಗೆಜ್ಜೆ

ಅದರಿಂದ
ಮೂಡಿಬರಲಿ
ಸುನಾದ

ಕೇಳದ೦ತಾಗಲಿ
ಆರ್ತನಾದ !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು