ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2009

ಆಧುನಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ

ಗುರುಗಳೇ ,

ಜಾರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಳು

ನನ್ನ ಮಗಳು

ಜಾರದಂತೆ ಕಲಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ

ತಪ್ಪಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ಗುದ್ದಿ

ಆಗದಿರಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ರದ್ದಿ !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು