ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2008

ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರೀತಿಗಿಲ್ಲ
ನೀತಿ ನಿಯಮ
ಇರಬೇಕಾದುದಕ್ಕೆ
ಒಂದೇ
ಸಂಯಮ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು