ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2008

ಭಾವನೆಗಳು

ಹೃದಯ ತಟ್ಟುತ್ತವೆ

ಮನದ ತುಂಬಾ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತವೆ

ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರೆ

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು