ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2009

ಸಾಧನೆ

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ
ಮರುಗಬೇಡಿ -
ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ
ಮಾಡಿರುವುದು
ಸೊನ್ನೆ ಸಾಧನೆ!

ಇಂತ ಗೋಡೆಯಲಿ
ಆನಿ ಬಡಿದು
ನಿಲ್ಲಿಸಿದರಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ
ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ
ಮನ್ನಣೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು