ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 26, 2009

....


3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

shivu.k ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್,

ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರು ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳೆಲ್ಲಾ...ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿವೆ....

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿ...

shivu.k ಹೇಳಿದರು...

ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್,

ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿವೆ...ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕಿ...

ಧರಿತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು...

ಅಮ್ಮಾ..ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನುಊಊಊಊಊಊಊ>>>>>>>>
ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿವೆ..ಚೋ ಚ್ವೀಟು...
-ಧರಿತ್ರಿ

ಬೆಂಬಲಿಗರು