ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2009

ತಪ್ಪು

ಪರರಲ್ಲಿ
ಕಂಡ ತಪ್ಪು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಮಾಡೋಣ
ಮೊದಲದನ್ನು
ರಫ್ತು !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು