ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2009

ಮಿಂಚು

ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ
ಕನಸು ತಿರುಗಿದೆ
ಮನಸು ಅರಳಿದೆ

ಭೂತಕಾಲದಲಿ
ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ
ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಮೆಲ್ಲಗೆಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರುತಿದೆ !

ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಮನಸು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತಿದೆ

ಥಟ್ಟನೆ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಓಡುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆಯಾ
ಎಂದು ಇಣುಕಿ ಇಣುಕಿ
ನೋಡುತಿದೆ!!ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು