ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2009

ನೀವಾ......

ನಿಮ್ಮನು ಕಂಡಾಗ
ರಸ್ತೆಯ ಆ ಪಕ್ಕ

ಸಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ
ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂತು
ಹಳೆಯದೊಂದು ದುಃಖ

ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕೆನಿಸಲಿಲ್ಲ
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ !

ಪುನಃ ವಿವರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ
ನನಗೆ ನೀವು
ಕೊಟ್ಟ ದುಃಖ!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು