ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2009

ಮೂವತ್ತಾದ ಬಳಿಕ

ಮೂವತ್ತಾದ ಬಳಿಕ
ಜೀವನದ ಸಂಧಿಗಳು
ಅರಿವಾಗುತ್ತವೆ ...


ಮೂವತ್ತಾದ ಬಳಿಕ
ದೇಹದ ಸಂಧುಗಳೂ
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು