ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2009

ತಮ್ಮನ ಪದ್ಯ

ನೋಟ

ನೋಟ ನೋಟಗಳು
ಸೇರಿತು ....

ನೋಟ ನೋಟಗಳು
ಸೇರಿತು ......

ನೋಟು ನೋಟುಗಳು
ಸೋರಿತು !!!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು