ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2009

ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ

ಪುಟ್ಟ ಕಂದ
ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ
ಇಡುತ ಬರುತಾನೆ

ಅಮ್ಮ ತುತ್ತು
ಕೊಡುತ್ತಾಳೆಂದು
ಆಸೆಯಿಂದ !

ತಾತ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತಾ
ಬರುತಾರೆ
ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಶನಿಗೆ

ಇಲ್ಲದಿರೆ
ಸೊಸೆ ತುತ್ತು
ಕೊಡಲ್ಲ
ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ !


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು