ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2009

ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್

ತಂಗಿ ನೀ ಲಕ್ಕಿ
ಆದ್ರೆ
ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ
ಅಣ್ಣನೆ ಓಗೊಡುತ್ತಾನೆ!
ನೀ ಅವಲಕ್ಕಿ
ಆದ್ರೆ
ವಾಚ್ಮನ್
ಈ ಫೋನ್ ಅಣ್ಣಾವ್ರು
ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು