ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2009

ಸೈನೈಡ್

ಬದುಕ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಸುಸೈಡ್ !
ಬದುಕ ಸಹಿಸುತ
ಬದುಕಿದವಗೆ
ಕೊಡುತ್ತೇವೆ
ಅವಮಾನವೆಂಬ
ಸೈನೈಡ್ !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು